PER WOLF

Født 1943
Billedkunstner.
Autodidakt.

Maler.
Skriver
+ en 40 årig praksis i Japansk Budo – Aikido

Billederne – Værket i dag, kan ses som et resultat af en udvikling, der begyndte med et surrealistisk – eksistentielt udtryk (”Eventyrets Realisme” v/ Virtus Schade), der hurtigt bragte ham frem i udstillingslivet – bl. a. i det dengang velkendte Galerie Passepartout i Snaregade.

Efter den periode
skete der et spring i hans liv
og kunstneriske udtryk.
Dengang.
Da jeg spurgte ham –
om siden Da
og NU, svarede han:
”Oceanet i min fod – Jeg maler hver dag”.